ART WEEK LIBEREC 2017
24. - 30. 6. 2017
Oblastní galerie v Liberci - Lázně

 

I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za rok mohou konfrontovat se současným uměním. Letošní ročník festivalu rozvíjí téma AUTORSKÉHO RUKOPISU v současném umění. Součástí prezentace uměleckých projektů je výstava soch, objektů nebo intervencí OBJEKT Liberec. Výstava Objekt Liberec jednak historicky navazuje na mimořádnou výstavu Socha a město z roku 1969, kdy se veřejný prostor města stal výstavní platformou pro 30 tehdy aktuálních sochařských projektů. V další linii pak současná výstava s podtitulem MANUÁL DOVEDNOSTI uvažuje o sdíleném prostoru. Umělci vědomě pracují se site-specific instalacemi nebo vhodným propojením a kombinováním již existujících objektů se svým okolím...


--> více

www.artweekliberec.eu

Prototyp Brno

ELEMENTY // 11. - 13. 11. 2016
objekt bývalé KÁZNICE

Bratislavská 68, Brno

 

V programu třetího ročníku festivalu Prototyp najdeme i známé společnosti a instituce!

 

Festival už třetím rokem ukazuje Brnu, jak se dají technologie a věda využít v umění. Letošní ročník festivalu se uskuteční 11.-13. 11. 2016 v bývalé káznici a budoucím Kreativním Brnu na ulici Cejl. Motiv akce se každoročně obměňuje a tentokrát organizátoři vybrali jako téma přírodní Elementy.

 

Třídenní program je koncipován do tří částí. Zahájen je v pátek velkou opening party, kde návštěvníci uvidí např. módní performance, Leoše Horta s Bastl Instruments a další. Sobotní program je určen rodináma ozábavu se postará VIDA! science centrum, BioskopMasarykovy univerzity, nebo Corinth. V neděli bude probíhat blok odborných přednášekv režii VUT, kde se můžete dozvědět o 3D prototypování produktů, dále seseznámíte s umělci na komentované prohlídce, nebo se naučíte sestavit vertikální zahradu.

 

„V průběhu celého festivalu je k vidění expozice děl. Některé díla jsou vypůjčené
od umělců či techniků, ale velká část je vytvořena ku příležitosti konání Prototypu.“ vysvětluje  koordinátorka festivaluVeronika Rejšková. Na jednom z děl spolupracujei společnost Dornbracht, která se specializuje na výrobu velmi kvalitních designových armatur a příslušenství pro koupelny a kuchyně. Společnost Dornbrachtse díky své dlouholeté podpoře kultury, umění a designu letos zapojila i v rámci expozice festivalu Prototyp.„Společně s týmem mladých designérů a techniků vymysleli koncept kovového stromu zasazeného do jezírka, který bude fungovat jako fontána. Název díla je Back to the Nature a návštěvníkům umožní na festivalu najít kousek klidu a prostor relaxovat
a vychutnat si atmosféru celé akce.“ dodává Rejšková.

 

Vstupenky jsou rozdělené na jednotlivé dny, ale návštěvníci si mohou zakoupit i zvýhodněnou vstupenku na celý festival. Předprodej probíhá na serveru smsticket.cz.

 

www.prototypbrno.cz

 

 

Lumen 2 / 4
20. 10. - 4. 11. 2016 / Dads Galerie
MATĚJ BLÁHA, LUKÁŠ DOSTÁLEK, MARTIN HOFMAN, PETR VOŘÍŠEK

kurátor výstavy: Karel Srp

 

Zpráva o konci jednoho i začátku dalšího světa

 

Když projdeme libereckým obchodním domem Plaza do prvého patra, ve kterém
je umístěna galerie Die Aktualität des Schönen, ocitneme se v opačném světě než spotřebním, jenž na nás dosud doléhal ze všech stran. Vstoupíme do zešeřelé místnosti, ovládané odlišným časem a prostorem, než v jakém jsme dosud pobývali a jenž nás obklopoval. Skupina čtyř autorů z ateliéru digitálních médií Stanislava Zippeho – Matěj Bláha, Lukáš Dostálek, Martin Hofman a Petr Voříšek – zde uskutečnila společný projekt, k němuž sice každý z nich přispěl vlastním dílem, nicméně propojuje jej jedna myšlenka, nacházející vyústění ve výrazné, meditativní instalaci. Tento projekt vznikl současnými výrazovými prostředky, avšak obsahově nás vrací do dávné minulosti, často i proti úmyslu jeho původců, nespatřujících v něm obdobné souvislosti a obsahy,
a setrvávajících u prvotního rozvinutí čistě smyslového účinku a bezprostředního dopadu. Je to paradox. Čím důrazněji posledními digitálními technologiemi směřujeme
do budoucnosti, tím více jimi někdy pronikají dávné duchovní zdroje, hlásící se znovu jejich prostřednictvím o slovo, ať jako stíny jevů v Platónově jeskyni, nebo v podobě hermetické svatyně, zrcadlící smysl světa v jednoduchých symbolech a znacích...

 

--> více

 

Oxygenium Mundi

17/6–26/6

14:00 – 21:00 | Villa Mysteria

 

Ve čtvrtek 16/6 vás zveme na zahájení desetidenní výstavy Oxygenium mundi ve Ville Mysterii a zahřívací party v předvečer vypuknutí divadelního festivalu v Hradci Králové! Výstavu otevře mysteriální performance Lenky Jirkové a hudební produkce a happening Lukáše Essendera a Anity Somrové.

 

Festivalový rej po dvou letech opět zavál do Villy Mysterie – budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu v Tomkově ulici č.p. 177. Neobarokní budova sloužila v letech 1939 až 2013 jako Městská knihovna. Nyní je budova prázdná a hledá své uplatnění. Na 10 dní nyní otevře bohatství svého nitra a promění se v místo plné života. Úponky bujných ornamentů nás vtáhnou dovnitř do svých členitých prostor.

 

Umělci letos promění interiéry budovy ve vzdušný prostor – Oxygenium mundi. Výtvarníci a scénografové zapůjčí svá díla a někteří vytvoří instalaci přímo na místě,
v interakci s geniem loci tohoto prostoru.

 

Můžeme se těšit na oblačné sochy Dagmar Šubrtové, hvězdu Kateřiny Pěkné, instalace Ivany Junkové, betonové sochy Aleše Nováka, kabinet kuriozit Lenky Jirkové, multimediální instalaci Martina Hofmana, Petra Voříška a Matěje Bláhy, stínovou instalaci Ondřeje Lipenského, vítr Martina Zemanského, vzdušný Shoji papír a kresby Kateřiny Dobroslavy Drahošové, hi-tech objekt od dvojice Shota Tsikoliya a Lenka Janušková, kvasící proces Pavlíny Jindrové, multimediální objekty Tomáše Morávka, Jana Kašpara
a Judity Levitnerové, postneobarokní reliéf Barbory Krejčířové, instalaci Lukáše Essendera a Anity Somrové a další nečekaná vyplnění vzduchoprázdna.

 

V přízemí budovy občerství všechny naše smysly Café Theatroom – putovní divadelní kavárna. Hravé kavárenské stolky z rukou scénografů nás přestěhují do imaginativního světa divadla.

 

www.openairprogram.cz

NULTÁ GENERACE

festival mladého výtvarného umění / 10. - 12. června 2016 / Jihlava

 

O víkendu 10. - 12. června ožije nevyužitá nákladní část vlakového nádraží v Jihlavě
a nedaleký multifunkční prostor DIOD festivalem, který si klade za cíl představit široké veřejnosti část nastupující generace umělců v netradičním prostředí, mimo hlavní české metropole. Festival se kromě jiného chce stát pravidelnou platformou pro setkávání mladých umělců, veřejnosti a investorů do výtvarného umění.

 

Druhý ročník akce se tentokrát věnuje především malbě a částečně supermédiím. Výstava je pečlivě složena z šedesáti děl od celkem dvanácti mladých autorů, nad jejichž výběrem poskytl dohled pedagog a kurátor brněnské Galerie OFF/FORMAT Petr Kovář. Základním pojítkem mezi autory je jejich věk, který nepřekračuje 30 let. Jde o “Nultou generaci" umělců, kteří pozvolna vstupují na scénu. Výstavu doplní přednáškou Robert Mečkovský, vedoucí projektu Art+ a konzultant investičního fondu Pro arte, který uvede zájemce do světa investic do umění a sběratelství.

 

Pořadatelé se kromě samotné prezentace autorů snaží zajít dál. Pokládají otázku, jaké jsou možnosti užití mladé umělecké tvorby ve veřejném prostoru regionálního města. “Společně se zástupci města jsme pozvali několik zajímavých osobností a pořádáme
v DIODu otevřenou diskuzi o veřejném prostoru Jihlavy, kterou doplní projekce krátkých filmů studentů FAMU a výstava Mozaiky, projekt mapující nástěnné umění ve veřejném prostoru z 50. - 80. let.” říká jeden z organizátorů festivalu Jakub Lerch a dodává: “Několik autorů také přesahuje z výstavy do samotného programu festivalu. Zprostředkují návštěvníkům například zážitek z experimentální audiovizuální instalace, možnost zúčastnit se kreativního happeningu nebo vidět naživo tvorbu street artu.”

 

Součástí doprovodného programu jsou další výstavy, hudební vystoupení, filmové projekce, přednášky, workshopy a v neposlední řadě aukce vystavovaných děl. Mezi účinkujícími se objeví například čerstvý držitel ceny Anděl, brněnský hudební producent Leoš Hort (HRTL) nebo česko-britské experimentální duo Space/Love. Návštěvníci festivalu budou mít také možnost zdarma zhlédnout další výstavy v budovách Oblastní galerie Vysočiny nebo navštívit místní umělecké školy, které vystaví práce svých studentů.

 

Oficiální záštitu nad festivalem převzal náměstek primátora Jihlavy Ing. Milan Kolář. Akce probíhá ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava, multifunkčním prostorem DIOD a Oblastní galerií Vysočiny.

 

www.nultagenerace.cz

Ttrajektorium

3. 3 - 30. 3. 2016, v pracovní dny 10 - 18 hodin

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

 

Výstava Trajektorium představí spojení zdánlivě dvou rozdílných světů – vědy a umění – prostřednictvím nových médií. Pojmem nová média označujeme primárně média založená na digitálním, numerickém kódování dat jako počítač, tablet ale i konkrétní aplikace, počítačové sítě či webové služby, které se ve své rozmanitosti stávají součástí umělecké tvorby, spojovníkem mezi  vědou a technologií.

 

Site specific instalace (umění pracující s konkrétním prostorem) v Galerii Věda a umění využívá škálu možností, kterou nová média nabízejí. Martin Hofman a Petr Voříšek konfrontují digitální obraz a zvuk. Projekční mapování barevných čar, kdy každá následuje svoji danou trajektorii náhodně vybranou počítačem, doplňuje zvuková instalace. Zvuk tak nepřímo reaguje na tyto pohybové křivky a kopíruje jejich trajektorii.

 

Společně tak vytvářejí ucelené audiovizuální dílo balancující na hranici abstrakce,
a přitom reflektující důležitý aspekt dnešního světa, totiž všudypřítomnost technologií
a jejich spojení s civilizací.

 

Tereza Kopecká

Lumen 1/11

23.2 - 25. 2. 2016, 10:00 - 17:00

ateliér A0, A1, FUA, TUL, Hálkova 917/6, Liberec

 

Ateliér Vizuální komunikace – digitální média, vedený docentem Stanislavem Zippem, představuje od 23. 2. 2016 ve svém ateliéru na Fakultě umění a architektury
TU v Liberci na výstavě Lumen 1 / 11 práce studentů z posledního studijního roku.

Kromě dvou letos obhájených bakalářských prací Martiny Machové a Matěje Bláhy, jež jsou vůči sobě v tak velkém výrazovém a významovém protikladu, že umožňují poukázat na neobyčejnou názorovou šíři, projevující se v oblasti nových médií, jde
o Veroniku Doležalovou, Lukáše Dostálka, Martina Hofmana, Vu Ti Hong Van, Hanu Kostruchovou, Janu Makulovou, Nelu Mayerovou, Michaelu Moravcovou a Petra Voříška. Jejich základním rysem je zájem o geometrický řád, vyjádřený nejrůznějšími technickými prostředky od závěsného obrazu přes kinetické objekty po celoplošné počítačové projekce. Důraz na pravidelně se opakující, pozměňující se formy i světelné proměny, předznamenané neustále se zvětšujícími možnostmi rozvíjejícího se digitálního obrazu, vede k novému stupni senzitivity, která na jedné straně stupňuje vizualitu
až na hranice smyslové únosnosti, na druhé otevírá široké pole křehkosti. V ateliéru Stanislava Zippeho tak souběžně vedle sebe rozvíjejí svůj talent extrovertní typy, jejichž projev cílí do oblasti divákovi afektivity, i introvertní, jež mohou sledovat jemné posuny forem, nabývajících nečekaných skupenství, zasahujících lidskou emotivitu. Práce, které představuje dnešní výstava, nabízejí dvě paralelní možnosti sledování, jednak vizuální, určenou zraku, jednak mentální, když pročítáme některé velmi sofistikované technické postupy v přiložených manuálech.

Karel Srp